Využití elektrodialýzy při úpravě potravinářských produktů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cakl, Jiří
dc.contributor.author Vaňková, Zuzana
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:21:21Z
dc.date.available 2017-09-19T08:21:21Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69157
dc.description.abstract Elektrodialýza je elektromembránovým procesem, při kterém dochází k separaci záporně a kladně nabitých částic z roztoků v závislosti na jejich migraci k příslušným elektrodám. K selektivnímu řízení této migrace se využívají iontově výměnné membrány, kterými je transportován podle jejich náboje pouze určitý druh iontů. První část práce se zabývá charakterizací procesu elektrodialýzy, jeho principem, separačními membránami, technologickým a aparaturní vybavením a limitacemi jeho využití. Druhá část je pak věnována možnostem využití těchto procesů v potravinářství. Ukazuje se, že elektrodialýza má vysoký rozvojový potenciál zejména při zpracování vína, moštů a mlékárenských produktů. cze
dc.format 51 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject elektrodialýza cze
dc.subject potravinářství cze
dc.subject víno cze
dc.subject mléčná syrovátka cze
dc.subject mošt cze
dc.subject Electrodialysis eng
dc.subject Food Industry eng
dc.subject Wine eng
dc.subject Milk Whey eng
dc.subject Must eng
dc.title Využití elektrodialýzy při úpravě potravinářských produktů cze
dc.title.alternative Use of electrodialysis in processing of food products eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated Electrodialysis is an electromembrane process that enables the separation of negatively and positively charged particles from solutions depending on their migration to the oppositely charged electrode. Ion-exchange membranes are used to control this migration selectively. The first part of the work deals with the characterization of the electrodialysis process, its principle, separation membranes, technology and equipment and process limitations. The second part is devoted to the possibilities of using these processes in the food industry. It can be concluded that electrodialysis has a high development potential, especially in the processing of wine, musts and dairy products. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37302 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil bakalářskou práci a zodpověděl otázky komise. cze
dc.identifier.stag 30194
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account