Problematika tvorby biofilmu při provozování tlakových membránových procesů a úpravě vody

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jiránková, Hana
dc.contributor.author Veselá, Magdalena
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:21:20Z
dc.date.available 2017-09-19T08:21:20Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad). Práce bude přístupná od 22.08.2018. cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69156
dc.description.abstract Práce je věnována popisu a tvorbě bioflmu, jeho složení a výskytu. Zabývá se principy a využití tlakových membránových procesů a bioreaktorů. Zahrnuje seznámení a diskuzi s pozitivním i negativním vlivem biofilmu při tlakových membránových procesech, zpracování odpadní vody a v dalších technologiích. cze
dc.format 41 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 22.08.2018. cze
dc.subject biofilmy cze
dc.subject tlakové membránové procesy cze
dc.subject bioreaktory cze
dc.subject odpadní vody cze
dc.subject biofilms eng
dc.subject pressure driven membrane processes eng
dc.subject bioreactors eng
dc.subject waste water eng
dc.title Problematika tvorby biofilmu při provozování tlakových membránových procesů a úpravě vody cze
dc.title.alternative The biofilm formation in the operation of pressure driven membrane processes and water treatment eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-22
dc.description.abstract-translated The work is devoted to description and creation of bioflm, its composition and occurrence. It deals with the principles and use of pressure driven membrane processes and bioreactors. It includes introduction and discussion of positive and negative effects of biofilm in membrane processes, wastewater treatment and other technologies. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ochrana životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37146
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Posluchačka seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce a následně zodpověděla dotazy členů komise. Citování literatury, potřeba více odborných prací. Praktické využití biofilmů na membránách. Tři podmínky vzniku biofilmu - otázka potřebnosti kyslíku. Využití biofilmu jako biomarkeru. Vysvětlit - tvorba biofilmu se dá potlačit vhodnou volbou membránového modulu. cze
dc.identifier.stag 30179
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account