Vývoj detektivních próz Václava Erbena na pozadí moderních českých dějin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kudláč, Antonín
dc.contributor.author Prošková, Johana
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:21:13Z
dc.date.available 2017-09-19T08:21:13Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69151
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zaměřuje na vývoj detektivních románů autora Václava Erbena, které vycházely v průběhu let 1964-2001. Ústřední postavou všech příběhů je postava osobitého kapitána JUDr. Michala Exnera, který s nadhledem a elegancí řeší jednotlivé případy. Prostřednictvím analýz a komparací jednotlivých detektivních románů zjistíme, jak se autor vypořádal s formálními a obsahovými proměnami, které museli nastat díky širokému časovému období, kdy celá série vznikala. Cílem práce je popsat a zhodnotit vývoj české detektivní prózy druhé poloviny dvacátého století na příkladu třinácti dílné detektivní série s přihlédnutím na kulturní, sociální a politické souvislosti. cze
dc.format 100 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Václav Erben cze
dc.subject detektivní romány cze
dc.subject detektivní žánry cze
dc.subject české detektivky cze
dc.subject Michal Exner cze
dc.subject detective novels eng
dc.subject detective genre eng
dc.subject czech detective story eng
dc.title Vývoj detektivních próz Václava Erbena na pozadí moderních českých dějin cze
dc.title.alternative The Development of Detective Novels by Václav Erben on the Background of Modern Czech History eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pató, Marta
dc.date.accepted 2017-08-28
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on evolution of detective novels written by Václav Erben published in years 1964-2001. Main character all of the stories is distinctive figure of captain JUDr. Michal Exner, who solve with overlook and elegance individual cases. Thanks to long time period when was created the serie of all detective novels stories we can pay attention on author´s formal and contains changes by use analyses and comparations. The purpose of the thesis is describe and evaluate development of czech detective prose of second half of twentieth century and we based it on thirteen novels written by Václav Erben and our attention will be paid mainly on on cultural, social and political context. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Dějiny literární kultury cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37055
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Přestavení diplomové práce - téma a jeho volba, zdroje, metody. 2. Seznámení komise s posudky vedoucího a oponentky práce. 3. Reakce uchazečky na podněty posudků. 4. Závěrečná rozprava. cze
dc.identifier.stag 32548
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account