Proměny tvorby Michala Viewegha z hlediska intertextuality a problematiky metafikce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Říha, Ivo
dc.contributor.author Javůrková, Lucie
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:21:12Z
dc.date.available 2017-09-19T08:21:12Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69149
dc.description.abstract Diplomová práce s názvem "Proměny tvorby Michala Viewegha z hlediska intertextuality a problematiky metafikce" se v prvé řadě snaží nalézt a interpretovat konkrétní projevy metafikce a intertextuality v sémantické výstavbě vybraných textů Michala Viewegha. Začleněn je i ohled na kontext české literatury. Přičemž by tato problematika měla být postižena z hlediska jejích vývojových proměn. Práce se dále věnuje průzkumu dalších relevantních aspektů daného diskursu, tím je myšlen zájem čtenářů, ekonomické faktory apod. cze
dc.format 122 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject intertextualita cze
dc.subject metafikce cze
dc.subject Michal Viewegh cze
dc.subject česká literatura cze
dc.subject strategie cze
dc.subject intertextuality eng
dc.subject metafiction eng
dc.subject czech literature eng
dc.subject strategies eng
dc.title Proměny tvorby Michala Viewegha z hlediska intertextuality a problematiky metafikce cze
dc.title.alternative Transformation of Michal Viewegh's Works: the Perspective of Intertextuality and Metafiction eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kudláč, Antonín
dc.date.accepted 2017-08-28
dc.description.abstract-translated The thesis entitled "Transformation of Michal Viewegh's Works from the Point of View of Intertextuality and Problems of Metafiction" focuses, first and foremost, on finding and interpreting particular examples of metafiction and intertextuality in semantic composition of specific novels written by Michal Viewegh. The context of Czech literature is also considered and this issue is express from the point of view of its evolutional changes. This paper also deals with the analysis of other relevant aspects of a given discourse, to be specific readers' interest, economic factors, and so on. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Dějiny literární kultury cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37049
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Přestavení diplomové práce - téma a jeho volba, zdroje, metody. 2. Seznámení komise s posudky vedoucího a oponentky práce. 3. Reakce uchazečky na podněty posudků. 4. Závěrečná rozprava. cze
dc.identifier.stag 32537
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account