Vánoce v kontextu polské lidové kultury (archaické motivy)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Téra, Michal
dc.contributor.author Blažková, Ivana
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:21:10Z
dc.date.available 2017-09-19T08:21:10Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2016-11-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69146
dc.description.abstract Práce je věnována Vánocům v kontextu polské lidové kultury, jak jsou zachyceny v etnologických zdrojích z 19. a 20. století. Poukazuje na specifika, kterými se polské prostředí lišilo od toho českého. Zaměřuje se především na zpracování konkrétních předkřesťanských motivů, které se objevují v průběhu vánočních svátků. cze
dc.format 117 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject vánoce cze
dc.subject Polsko cze
dc.subject etnologie cze
dc.subject 19. století cze
dc.subject archaické motivy cze
dc.subject christmas eng
dc.subject Poland eng
dc.subject ethnology eng
dc.subject 19th 20th century eng
dc.subject archaic motiv eng
dc.subject 20. století cze
dc.subject 20th century eng
dc.title Vánoce v kontextu polské lidové kultury (archaické motivy) cze
dc.title.alternative Christmas in the Context of Polish Folk Culture (Archaic Motives) eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Gańczarczyk, Gabriela Maria
dc.date.accepted 2017-08-28
dc.description.abstract-translated The work deals with the Christmas in the context of polish folk culture as are intercepted in ethnological sources from the 19th and 20th centuries. The work compare polish similarity and differences with Czech surroudings. It focuses especially on processing of particular archaic motives during the Christmas time. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Kulturně historická slavistika cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37056
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Přestavení diplomové práce - téma a jeho volba, zdroje, metody. 2. Seznámení komise s posudky vedoucího a oponentky práce. 3. Reakce uchazečky na podněty posudků. 4. Závěrečná rozprava. cze
dc.identifier.stag 29981
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account