Keramika ze sídliště z doby římské v Úhřeticích, okr. Chrudim

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jílek, Jan
dc.contributor.author Joštová, Kateřina
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:21:02Z
dc.date.available 2017-09-19T08:21:02Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69141
dc.description.abstract Bakalářská práce zpracovává keramický materiál, který byl získán pouze povrchovými sběry na katastrálním území Úhřetice, okres Chrudim. Zaměřuje se na nálezy z doby římské. Cílem této bakalářské práce je zpracovat nálezový fond, včetně zhotovení katalogu archeologických nálezů, odpovídající kresebnou i fotografickou dokumentaci a provést základní analýzu zpracovávaného materiálu. cze
dc.format 129 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Úhřetice cze
dc.subject doba římská cze
dc.subject keramika cze
dc.subject Východní Čechy cze
dc.subject archeologie cze
dc.subject nálezy cze
dc.subject povrchový sběr cze
dc.subject Úhřetice eng
dc.subject roman period eng
dc.subject pottery eng
dc.subject East Bohemia eng
dc.subject archeology eng
dc.subject findings eng
dc.subject surface collection eng
dc.title Keramika ze sídliště z doby římské v Úhřeticích, okr. Chrudim cze
dc.title.alternative Pottery from the Roman Period Settlement in Úhřetice, distr. Chrudim eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Musil, Jan
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals only with pottery material, which was collect only by surface collections in the cadastral area Úhřetice locality, district Chrudim. This Thesis is focused on the finds from the roman period. The aim of this work is finding process, including making fund catalog of archaeological finds, corresponding drawings and photographic documentation and perform a basic analysis of the ceramics material. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline OHM+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36919
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Studentka seznámila s tématem své práce, postupem zpracování a s výsledky, kterých dosáhla. Poté byly přečteny posudky školitele a opnenta. Následovala rozprava a studentka reagovala na položné otázky. Komise se shodla na hodnotící známce: velmi dobře minus cze
dc.identifier.stag 32527
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account