Historie pardubických biografů do počátku 90. let 20. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šebek, František
dc.contributor.author Hegnerová, Veronika
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:20:52Z
dc.date.available 2017-09-19T08:20:52Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-19
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69125
dc.description.abstract Bakalářská práce “Historie Pardubických biografů do počátku 90.let 20.století“ se zabývá počátky filmové projekce v Pardubicích, jejich vývojem a postupným vznikem stálých biografů. Začátek práce pojednává o technickém vývoji a vzniku filmu. Následně se práce zaměřuje na počátek stálých biografů v Pardubicích a jejich následným vývojem do 90.let 20.století. cze
dc.format 66 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject filmová technika cze
dc.subject kinematograf cze
dc.subject Ponrepo cze
dc.subject biograf cze
dc.subject týdeníky cze
dc.subject LIDO-BIO cze
dc.subject Imperial cze
dc.subject Bio Národní dům cze
dc.subject Sport cze
dc.subject Pardubice cze
dc.subject filmové festivaly cze
dc.subject movie technology eng
dc.subject cinematograph eng
dc.subject cinema eng
dc.subject weekly periodicals eng
dc.subject National house eng
dc.subject film festivals eng
dc.title Historie pardubických biografů do počátku 90. let 20. století cze
dc.title.alternative History of the Cinemas in Pardubice till the Beginning of the 1990s eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Jiránek, Tomáš
dc.date.accepted 2017-08-22
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis “History of Pardubice’s cinemas till the beginning 90. years 20th Century“ pursues about beginning of movie’s projections in Pardubice and their development and gradual beginning of steady cinemas. The beginning of the work focuses on technical development and beginning of the movie. Then the work concentrates on the beginning of steady cinemas in Pardubice and their gradual development till 90’s of 20 centuries. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36928
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Představa práce autorkou. 2. Seznámení s posudky. 3. Rozprava: dějiny pardubických kon po roce 1948 - pramenná základna a vývoj počtu, osudy pardubických kin po roce 1989, obrat k zájmu k náročným filmům - vnik filmového klubu v Pardubicích. cze
dc.identifier.stag 23627
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account