Interpretace událostí v První a Druhé knize Makabejské

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lisý, Štěpán
dc.contributor.author Honkiszová, Helena
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:20:48Z
dc.date.available 2017-09-19T08:20:48Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69124
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce se věnuje tématu helénismu, či synkretismu a jejich projevu v dění v Palestině 2. st. př. n. l. Cílem práce není zjistit pravdu, či správnou interpretaci událostí této doby. Vzhledem k tomu, že se názory na tuto dobu liší už v základní pramenné literatuře, není možné zjistit pravdu. Práce si klade za cíl přednést jak odlišné názory pramenné literatury a moderních badatelů, tak poukázat na to, jak tyto teze spolu navzájem korespondují. cze
dc.format 70 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject judaismus cze
dc.subject helénismus cze
dc.subject knihy makabejské cze
dc.subject Josephus Flavius cze
dc.subject Antiochos IV. Epifanés cze
dc.subject Peter Schäfer cze
dc.subject Elias Bickermann cze
dc.subject Martin Hengel cze
dc.subject Victor Tcherikover cze
dc.subject judaism eng
dc.subject hellenism eng
dc.subject books of the maccabees eng
dc.title Interpretace událostí v První a Druhé knize Makabejské cze
dc.title.alternative The Intepretation of Narration in 1st and 2nd Book of Maccabees eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Machálek, Vít
dc.date.accepted 2017-08-24
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the themes of hellenism or syncretism, and their expression in the events of Palestine in 2nd century BC. The aim of the thesis is not to find out the truth or the right interpretation of the events of this mentioned time. In view of the fact that the narration of these events differs even in the basic sources, it is not possible to find out the truth about the events. The aims of the thesis are to bring forward the different narration in the basic sources and literature of the modern scholars and point out their correspondences. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37204
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence 1.) čtení posudků 2.) obhajoba~bakalářské práce cze
dc.identifier.stag 32209
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account