Romská literární tvorba v českém kulturním kontextu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malý, Radek
dc.contributor.author Zákoutská, Petra
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:20:32Z
dc.date.available 2017-09-19T08:20:32Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69119
dc.description.abstract Tato práce mapuje romskou literární tvorbu na českém území od období jejího vzniku na přelomu 60. a 70. let dvacátého století až po současnost. Metodou kritické četby hodnotí okolnosti vzniku literatury a hodnotí její literární kvality. Veškeré hodnocení je pak uvedeno do českého kulturního kontextu. cze
dc.format 67 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Romové cze
dc.subject literatura cze
dc.subject kultura cze
dc.subject Gypsy eng
dc.subject literature eng
dc.subject culture eng
dc.title Romská literární tvorba v českém kulturním kontextu cze
dc.title.alternative Gypsy Literature in Czech Cultural Context eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pató, Marta
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated This work maps gypsy literary work on the Czech territory from its origins at the turn of the 60s and 70s of the twentieth century to the present. Through the method of critical reading, it assesses the circumstances of the literature and evaluates its literary qualities. Any evaluation is then put into the Czech cultural context. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia: Historicko-literární cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36838
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Studentka představila téma práce, cíle, zvolenou metodu. 2. Vedoucí a oponent práce seznámili komisi s posudky. 3. Studentka reagovala na otázky obsažené v posudcích a na další dotazy členů komise. 4. Diskuse. cze
dc.identifier.stag 32588
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account