Podoby a proměny pohádek Josefa Štefana Kubína

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kamenická, Andrea
dc.contributor.author Tichá, Radka
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:20:32Z
dc.date.available 2017-09-19T08:20:32Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69117
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, a to do části teoretické, kde se zabývám autorem Josefem Štefanem Kubínem, stručným vývojem pohádky před nástupem Josefa Štefana Kubína na literární pole a poté významem pojmů pohádka autorská i folklórní. V druhé části své práce se zabývám rozborem a interpretací pohádek vycházejících z lidové slovesnosti i pohádek, jejichž autorství náleží Josefu Štefanu Kubínovi cze
dc.format 84 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject pohádky cze
dc.subject autorské pohádky cze
dc.subject lidové pohádky cze
dc.subject Kubín, Josef Štefan cze
dc.subject literární interpretace cze
dc.subject fairy tales eng
dc.subject author fairy tales eng
dc.subject folk fairy tales eng
dc.subject Kubín, Josef Štefan eng
dc.subject literary interpretation eng
dc.title Podoby a proměny pohádek Josefa Štefana Kubína cze
dc.title.alternative Forms and Transformations of Josef Štefan Kubín Fairytales eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Malý, Radek
dc.date.accepted 2017-08-25
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is divided into two parts, namely the theoretical part, where I deal with author Josef Štefan Kubín, a brief development of the fairy tale before the arrival of Josef Štefan Kubín on the literary field and then the meaning of folk and folk tale. In the second part of my work deals with the analysis and interpretation of fairy tales based on folklore and fairy tales, whose authorship belongs Josefu Štefanu Kubin. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia: Historicko-literární cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36836
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Studentka představila téma práce, cíle,zvolenou metodu. 2. Vedoucí a oponent práce seznámili komisi s posudky. 3. Studentka reagovala na otázky obsažené v posudcích a na další dotazy členů komise. 4. Diskuse. cze
dc.identifier.stag 32581
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account