Hana Andronikova očima české kritiky a literárního dějepisectví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Říha, Ivo
dc.contributor.author Palounková, Lucie
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:20:30Z
dc.date.available 2017-09-19T08:20:30Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69115
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí teoretické a praktické. První část obecně vymezuje pojmy kritika a recenze, dále obsahuje základní údaje o Haně Andronikové a zařazení spisovatelčina díla do kontextu dobové literatury. Druhá část analyzuje kritiky a recenze jejích děl a zabývá se názorem kritiků na jednotlivé složky literárního díla, jako je motivická výstavba nebo kompozice atp. Cílem práce je interpretace vývojových proměn literárněkritického a literárněhistorického diskursu rozvíjeného nad spisovatelčiným dílem. cze
dc.format 62 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Andronikova, Hana cze
dc.subject kritika cze
dc.subject recenze cze
dc.subject současná česká literatura cze
dc.subject analýza cze
dc.subject Andronikova, Hana eng
dc.subject criticism eng
dc.subject review eng
dc.subject contemporary Czech literature eng
dc.subject analysis eng
dc.title Hana Andronikova očima české kritiky a literárního dějepisectví cze
dc.title.alternative Hana Andronikova through the Perspective of Czech Literary Critique and Historiography eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pató, Marta
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis consists of two parts - theoretical and practical. The first part introduces basic information on criticism and reviews, information about Hana Andronikova, and the inclusion of the author's work into the context of literature of the period. The second part analyses the criticisms and reviews of her work and deals with critic's opinions about individual elements of the books, such as motives or compositions. The aim of the work is to interpret the evolutionary changes of literary-critical and literary-historical discourse developed over the writer's work. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia: Historicko-literární cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36839
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Studentka představila téma práce, cíle, zvolenou metodu. 2. Vedoucí a oponent práce seznámili komisi s posudky. 3. Studentka reagovala na otázky obsažené v posudcích a na další dotazy členů komise. 4. Diskuse. cze
dc.identifier.stag 32575
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account