Vývoj kritické recepce próz Miloše Urbana

Show simple item record

dc.contributor.advisor Říha, Ivo
dc.contributor.author Krupičková, Lenka
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:20:29Z
dc.date.available 2017-09-19T08:20:29Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69113
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na vývoj kritické recepce próz současného českého spisovatele Miloše Urbana. První část se zabývá podobou české literatury od roku 1989 po současnost. Následuje generační vymezení autorů příslušné doby a představení spisovatele Miloše Urbana. Druhá část práce se věnuje vývoji české literární kritiky v období od devadesátých let 20. století až po současnost. V této kapitole jsou rovněž stručně představena současná česká literární periodika s důrazem na ta, která se nejvýznamněji věnovala tvorbě Miloše Urbana. Třetí, hlavní část se věnuje analýze kritických ohlasů Urbanových děl. Kapitola je rozdělena podle sledovaných aspektů autorovy tvorby na postavy, prostředí a čas, motivy, autorský styl a inspirační zdroje. V závěru práce je na základě dílčích ohlasů vytvořen komplexní přehled vývoje kritické recepce próz Miloše Urbana. cze
dc.format 66 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Urban, Miloš cze
dc.subject současná česká literatura cze
dc.subject česká literární kritika cze
dc.subject kritici cze
dc.subject kritická recepce cze
dc.subject Urban, Miloš eng
dc.subject contemporary Czech literature eng
dc.subject Czech literary critism eng
dc.subject critics eng
dc.subject critical reception eng
dc.title Vývoj kritické recepce próz Miloše Urbana cze
dc.title.alternative The Development of Critical Reception of Miloš Urban's Prose eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Korábková, Kateřina
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis focuses on critical reception of the prosaic work of contemporary Czech writer Miloš Urban. The first part is focused on the state of Czech literature from 1989 until present. This part is followed by circumscribing of authors of said period and introduction of the author Miloš Urban. The second part of the thesis concentrates on development of Czech literary critique from the 1990s until present. Followed by a brief introduction of Czech literary periodicals with an emphasis on those which focused the most on the work of Miloš Urban. The main part presents an analysis of critical reception of Urban's work. Chapter is divided according to following aspects of authors work characters, setting and time, themes, author's literary style and sources of inspiration. In the end of the work is an complex overview of development of critical reception of the prosaic work of Miloš Urban based on constituent opinions. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia: Historicko-literární cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36842
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Studentka představila téma práce, cíle, zvolenou metodu. 2. Vedoucí a oponent práce seznámili komisi s posudky. 3. Studentka reagovala na otázky obsažené v posudcích a na další dotazy členů komise. 4. Diskuse. cze
dc.identifier.stag 32571
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account