Lidové slavnosti v předvečer svátku Jana Křtitele v dílech polských autorů 15. a 16. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Téra, Michal
dc.contributor.author Novotná, Eliška
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:20:28Z
dc.date.available 2017-09-19T08:20:28Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69110
dc.description.abstract Předkládaná práce se zaměřuje na průběh a tradice dodržované během oslav v předvečer svátku svatého Jana Křtitele na území Evropy, s bližším zaměřením na Polsko. Jsou zde představeny medailonky ze života a tvorby Jana Długosze, Macieje z Miechowa, Mikołaje Reje, Marcina Kromera a Jana Kochanowského. Následuje analýza písně o noci svatojánské od Kochanowského a v závěru jsou uvedena díla s tématikou agrárních svátků. cze
dc.format 82 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject svatojánská noc cze
dc.subject zvyky cze
dc.subject lidová kultura cze
dc.subject Polsko cze
dc.subject Saint John's Eve eng
dc.subject tradition eng
dc.subject folk culture eng
dc.subject Poland eng
dc.title Lidové slavnosti v předvečer svátku Jana Křtitele v dílech polských autorů 15. a 16. století cze
dc.title.alternative Folk Festivals on the Eve of John the Baptist Feast in the Works of Polish Authors of 15th and 16th Centuries eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Čapský, Martin
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on the course and tradition observed during celebrations on the eve of St. John the Baptist in Europe, with a closer focus on Poland. There are also presented portraits of the life and work of Jan Długosz, Maciej z Miechowa, Mikołaj Rej, Marcin Kromer and Jan Kochanowski. This is followed by an analysis of Kochanowski's Pieśń świętojańska o Sobótce, and at the end there are mentioned works that include agrarian holidays. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline SSEUP+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36833
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.defence Prezentace tématu práce, pramenů a sekundární literatury. Posudky vedoucího práce a oponenta. Rozprava - karnevalová kultura. cze
dc.identifier.stag 30014
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account