Měšťané očima Gabriely Zapolské

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gańczarczyk, Gabriela Maria
dc.contributor.author Koutníková, Veronika
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:20:27Z
dc.date.available 2017-09-19T08:20:27Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69108
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma Měšťanstvo očima Gabriely Zapolské je věnována rozboru vybrané tvorby polské autorky Gabriely Zapolské. V prvé řadě cílem zmíněné práce bude mapovat měšťanskou morálku v románech a dramatech Zapolské. Práce podává jak pohled na děj, tak i detailní rozbor sociálních a kulturních prvků, které autorka do díla vložila. Je tedy nezbytně nutné pochopit chování měšťanstva a jeho sociokulturní prostředí v 19. století. Především negativní prvky chování, jelikož Zapolská byla ovlivněna naturalismem. V neposlední řadě je důležité se podívat na život samotné autorky. Zapolská byla nevšední osobností a její životní cesta je velmi zajímavá. cze
dc.format 64 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject 19. století cze
dc.subject Dulszczyzna cze
dc.subject Zapolská, Gabriela cze
dc.subject mateřství cze
dc.subject Młoda Polska cze
dc.subject města cze
dc.subject měšťanstvo cze
dc.subject morálka cze
dc.subject naturalismus cze
dc.subject rodina cze
dc.subject polská literatura cze
dc.subject výchova dětí cze
dc.subject 19. century eng
dc.subject Dulszczyzna eng
dc.subject family eng
dc.subject Zapolská, Gabriela eng
dc.subject Młoda Polska eng
dc.subject motherhood eng
dc.subject naturalism eng
dc.subject Polish literature eng
dc.subject raising children eng
dc.subject bourgeoisie eng
dc.subject cities eng
dc.subject morality eng
dc.title Měšťané očima Gabriely Zapolské cze
dc.title.alternative Gabriela Zapolska's View on Bourgeoisie eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pató, Marta
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis Gabriela Zapolska's view on the bourgeoisie is dedicated to the analysis of the main work write by polish author Gabriela Zapolska. Firstly this thesis chart to morality of the bourgeoisie in novels and dramas of Zapolska. The thesis present the view of the story, also a detailed analysis of the social and cultural elements that author put into the work. It is necessary to understand the behavior of bourgeoisie and its socio-cultural environment in the 19th century. Primarily negative elements of behavior, because Zapolska was influenced by naturalism. Moreover is important to look at author's life. Zapolska was an unusual personality and her life was very interesting. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline SSEUP+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36832
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.defence Prezentace tématu práce, pramenů a sekundární literatury. Posudky vedoucího práce a oponenta. Rozprava naturalismus, realismus. cze
dc.identifier.stag 30011
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account