K racionálnímu pojetí Komenského etiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schifferová, Věra
dc.contributor.author Teichmanová, Zuzana
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:20:20Z
dc.date.available 2017-09-19T08:20:20Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69103
dc.description.abstract Diplomová práce je věnována racionálnímu pojetí Komenského etiky. Zaměřuje se zejména na termín prudentia (rozumnost, též rozvážnost, obezřetnost, státnická moudrost). Prudentia je u Komenského "stavitelka" (architectrix) světa mravního (mundus moralis). Jelikož se člověk snadno nechá svést na scestí, musí být podle Komenského veden rozumností, aby překonal všechny nepříznivé nástrahy. Komenský rozumnost vyžaduje ve všech oborech lidského jednání, ať už se jedná o ovládání sebe sama nebo ovládání druhých, či rozumného řízení celého království. Komenského etické myšlení vychází především z Písma, z antické filosofie, zejména Aristotela a stoiků, zvláště Seneky. cze
dc.format 60 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject etika cze
dc.subject rozumnost cze
dc.subject moudrost cze
dc.subject sebeovládání cze
dc.subject ethics eng
dc.subject rationality eng
dc.subject wisdom eng
dc.subject self-control eng
dc.title K racionálnímu pojetí Komenského etiky cze
dc.title.alternative Rational Conception of Comenius' Ethics eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Balík, Vojtěch
dc.date.accepted 2017-08-30
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is dedicated to the rational conception of Comenius' ethics. It focuses mainly on the term prudentia (rationality, prudence or wisdom of statesman). Prudentia is for Comenius the "architect" of the world of morality (mundus moralis). Since man is easily led astray, he has to, according to Comenius, be guided by reason to overcome all the bad pitfalls. Comenius requires prudentia in all fields of human action, whether it is control of oneself or control of the others, or the rational ruling of the whole kingdom. Comenius' ethical thinking is based primarily on Scripture, ancient philosophy, especially Aristotle and Stoics, mainly Seneca. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36736
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence Obhajoba diplomové práce proběhla řádně, studentka zodpověděla všechny dotazy. cze
dc.identifier.stag 30363
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account