Příprava tris(acetylacetonáto)manganitého komplexu a jeho derivátů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honzíček, Jan
dc.contributor.author Alkhou, Andrei
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:20:03Z
dc.date.available 2017-09-19T08:20:03Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-10
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69087
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na přípravu tris(acetylacetonáto)manganitého komplexu a jeho derivátů. V teoretické části jsou popsány struktury, vlastnosti, reaktivita a využití komplexů manganu. V experimentální části je popsána příprava třech manganitých koordinačních sloučenin: komplexu tris(acetylacetonáto)manganitého, tris(benzoylacetonáto)manganitého a tris(dibenzoylmethanido)manganitého. Tyto komplexy byly charakterizovány pomocí infračervené spektroskopie. cze
dc.format 38 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject koordinační sloučeniny cze
dc.subject mangan cze
dc.subject ligand cze
dc.subject infračervená spektroskopie cze
dc.subject coordinating compounds eng
dc.subject manganese eng
dc.subject ligand eng
dc.subject infrared spectroscopy eng
dc.title Příprava tris(acetylacetonáto)manganitého komplexu a jeho derivátů cze
dc.title.alternative Synthesis of manganese(III) acetylacetonate and its derivatives eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the preparation of manganese(III) acetylacetonate and its derivatives. Theoretical part describes the structures, properties, reactivity and application of manganese complexes. The experimental part describes the preparation of three manganese(III) complexes, namely tris(acetylacetonato)manganese, tris(benzoylacetonato) manganese and tris(dibenzoylmethanido)manganese complex. These complexes were characterized by infrared spectroscopy. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37117
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.identifier.stag 33088
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account