Kondenzační reakce 4-nesubstituovaných/substituovaných 3,3-difenyl-5-methyl-2-(4-subst.fenyl)- 1,2,3,4,3lambda4-triazaborin-6-karbonitrilů s benzenkarbaldehydy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svobodová, Markéta
dc.contributor.author Škraňková, Petra
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:20:01Z
dc.date.available 2017-09-19T08:20:01Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69081
dc.description.abstract Vypracovaná literární rešerše se zaměřuje na Knoevenagelovy kondenzace dusíkatých heterocyklických sloučenin s aktivovanou methyl skupinou s různě substituovanými benzaldehydy. V experimentální části bakalářské práce byly připraveny 4 nové sloučeniny-styrylované triazaboriny, které byly charakterizovány 1H, 13C, 11B a 15N NMR spektry, elementární analýzou a bodem tání. cze
dc.format 55 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Knoevenagelova kondenzace cze
dc.subject triazaborin cze
dc.subject heterocyklické sloučeniny cze
dc.subject Knoevenagel condensation eng
dc.subject triazaborine eng
dc.subject heterocyclic compounds eng
dc.title Kondenzační reakce 4-nesubstituovaných/substituovaných 3,3-difenyl-5-methyl-2-(4-subst.fenyl)- 1,2,3,4,3lambda4-triazaborin-6-karbonitrilů s benzenkarbaldehydy cze
dc.title.alternative Condensation reaction of 4-nonsubstituted/substituted 5-methyl-3,3-diphenyl-2-(4-subst.phenyl)-1,2,4,3lambda4-triazaborine-6-carbonitriles with benzenecarbaldehydes eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated The elaborated literature research focuses on Knoevenagel condensation of nitrogen-based heterocyclic compounds with active methyl group with variously substituted benzaldehydes. In the experimental part of the bachelor thesis 4 new compounds-styryl triazaborines were prepared. The compounds were characterized by 1H, 13C, 11B a 15N NMR spectra, elementary analysis and melting point. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37095
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.identifier.stag 32982
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account