Využití moderních separačních technik pro stanovení estrogenů ve vodách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Česlová, Lenka
dc.contributor.author Kubová, Alexandra
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:20:00Z
dc.date.available 2017-09-19T08:20:00Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69079
dc.description.abstract Předkládána bakalářská práce pojednává o účincích estrogenů na živé organismy ve vodním prostředí. Práce uvádí, jakým způsobem se hormonálně aktivní látky dostávají do povrchových vod, jak znesnadňují jednotlivé procesy v čistírnách odpadních vod a v neposlední řadě uvádí rizika působení těchto látek. Dále je bakalářská práce zaměřena na úpravu vzorků odpadních vod obsahujících estrogeny a jejich analýzou pomocí separačních technik. cze
dc.format 37 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject endokrinní disruptory cze
dc.subject estrogeny cze
dc.subject plynová chromatografie cze
dc.subject kapalinová chromatografie cze
dc.subject endocrine disruptors eng
dc.subject estrogens eng
dc.subject gas chromatography eng
dc.subject liquid chromatography eng
dc.title Využití moderních separačních technik pro stanovení estrogenů ve vodách cze
dc.title.alternative Determination of estrogens in water using modern separation techniques eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with effects of estrogen on the living organisms in the aquatic environment. The work indicates the way in which hormonally active substances get into the surface water, how the individual processes in wastewater treatment plants are difficult and last but not least the risks of exposure to these substances are reported. The bachelor thesis is further focused on treatment of wastewater samples containing estrogens and their analysis using separation techniques. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37082
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.description.defence Rozsah práce, použití nejvhodnější analytické metody, stabilita estrogenů cze
dc.identifier.stag 32956
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account