Kovové a polymerní materiály pro medicinální aplikace -typy, vlastnosti a jejich srovnání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalendová, Andréa
dc.contributor.author Kalužná, Anežka
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:19:53Z
dc.date.available 2017-09-19T08:19:53Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69062
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na popis kovových, polymerních a kompozitních materiálů používaných pro medicinální aplikace. Práce obsahuje vybrané typy materiálů, popis jejich vlastnosti a moderní použití. V závěru jsou uvedeny výhody a nevýhody materiálů ve své oblasti použití a jejich srovnání. cze
dc.format 58 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kovy cze
dc.subject polymery cze
dc.subject kompozit cze
dc.subject medicinální aplikace cze
dc.subject využití cze
dc.subject metals eng
dc.subject polymers eng
dc.subject composites eng
dc.subject medicinal applications eng
dc.subject utilization eng
dc.title Kovové a polymerní materiály pro medicinální aplikace -typy, vlastnosti a jejich srovnání cze
dc.title.alternative Metallic and polymeric materials for medical applications -types, properties and their comparison eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on description of metal, polymer and composite materials used for medical applications. The work contains selected types of materials, description of their properties and modern use. At the end, the advantages and disadvantages of the materials in their field of application and their comparison are presented. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37119
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.description.defence Rozsah práce, význam použitých pojmů cze
dc.identifier.stag 32424
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account