Vlastnosti povrchově modifikovaných silikátů pro polymerní chemii a farmakochemii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalendová, Andréa
dc.contributor.author Hašková, Markéta
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:19:50Z
dc.date.available 2017-09-19T08:19:50Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69056
dc.description.abstract Teoretická část bakalářské práce obsahuje základní informace o silikátech. Jsou zde uvedeny základní informace o výskytu a vzniku, povrchové úpravě pomocí zinkferitu a vodivými polymery mezi hlavní zástupce patří polyacetylen, polyanilin, polythiofen, polypyrrol a polyparafenylendiamin, dále také jsou uvedeny informace o pigmentech a pojivech na bázi silikátů. Zmíněny jsou informace o využití ve farmakochemii a polymerních materiálech.Součástí bakalářské práce je i experimentální část, která je zaměřena na vyhodnocování vlivu anorganických pigmentů s povrchovou úpravou vodivými i nevodivými polymery na rychlost koroze, pomocí fyzikálně - mechanických a cyklické korozní zkoušky. Celkem bylo připraveno 8 pigmentů, které byly použity pro formulaci jednotlivých nátěrových hmot při hodnotách objemové koncentrace pigmentu (OKP) = 5; 15 %, včetně alkydové pryskyřice. Výsledky budou diskutovány z hlediska jednotlivých povrchových úprav na křemičitanových částicích. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject křemičitany cze
dc.subject pigmenty cze
dc.subject plnivo cze
dc.subject oxid křemičitý cze
dc.subject vodivé polymery cze
dc.subject nátěrové hmoty cze
dc.subject silicates eng
dc.subject pigments eng
dc.subject fillers eng
dc.subject silicon dioxide eng
dc.subject conductive polymers eng
dc.subject coatings eng
dc.title Vlastnosti povrchově modifikovaných silikátů pro polymerní chemii a farmakochemii cze
dc.title.alternative Properties of surface-modified silicates for polymer and pharmaceutical chemistry eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the thesis contains basic information about silicates. Basic information about the presence and source are presented. Also surface treatment using zincferrit and other conductive polymers are presented. The main agents include polyacetylene, polyaniline, polythiophene, polypyrrole and polyparafenylendiamin. This thesis provides information about the pigments and binders based on silicates. Information about the usage in pharmaceutical chemistry and polymer materials are discussed. Part of the thesis is also an experimental part which is focused on evaluation of influence of inorganic pigments with surface treatment by conductive and non - conductive polymers on the rate of corrosion, using physico - mechanical tests and cyclic corrosion testing. A total of 8 pigments were prepared which were used to formulate individual coating compositions at pigment volume (PVC) values of 5; 15 %, including alkyd resin. The results will be discussed in terms of individual surface treatments on silicate particles.. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37108
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.description.defence Experimentální část - příprava pigmentu, testování vlastností připravených materiálů cze
dc.identifier.stag 30282
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account