Polyvinylalkohol ve farmacii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Komersová, Alena
dc.contributor.author Horešovská, Kateřina
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:19:48Z
dc.date.available 2017-09-19T08:19:48Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69052
dc.description.abstract Tato bakalářská práce tvoří ucelenou literární rešerši na téma Polyvinylalkohol ve farmacii, s bližším zaměřením na použití v matricových tabletách. V úvodní části je pojednáno o fyzikálně-chemických vlastnostech, toxicitě a biodegradaci polyvinylalkoholu. Další část je věnována biomedicínskému a farmaceutickému využití, včetně zaměření na implantáty, transdermální léčiva a využití v očním lékařství. Hlavní část práce je věnována matricovým tabletám, kde je pojednáno o základních typech tablet s řízeným uvolňováním, a využití polyvinylalkoholu v těchto tabletách jako retardujícího excipientu. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject polyvinylalkohol cze
dc.subject matricové tablety cze
dc.subject řízené uvolňování cze
dc.subject excipient cze
dc.subject polyvinyl alcohol eng
dc.subject matrix tablets eng
dc.subject controlled release eng
dc.subject excipient eng
dc.title Polyvinylalkohol ve farmacii cze
dc.title.alternative Polyvinyl Alcohol in Pharmacy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is a comprehensive literary review on the topic Polyvinyl alkohol in pharmacy with a focus on uses in the matrix tablets. The introductory part discusses the physico-chemical properties, toxicity and biodegradation of polyvinyl alcohol. Another part is devoted to biomedical and pharmaceutical use, including the focus on implants, transdermal drugs and ophthalmic use. The main part of the thesis is dedicated to matrix tablets, which discussed the basic types of controlled release tablets. The second part of main part is dedicated to use of polyvinyl alcohol in these tablets as a retarding excipient. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37123
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.description.defence Studentka prezentovala svoji bakalářskou práci a vyjádřila se k připomínkám. cze
dc.identifier.stag 29421
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account