Studium vlivů parametrů 3D tisku na fyzikálně-mechanické vlastnosti polymerů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prokůpek, Luboš
dc.contributor.author Resl, Petr
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:19:38Z
dc.date.available 2017-09-19T08:19:38Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69045
dc.description.abstract Náplní bakalářské práce je studium parametrů 3D tisku, které mají vliv na fyzikálně-mechanické vlastnosti polymerního materiálu používaného pro 3D tisk za účelem optimalizace procesu 3D tisku. Tisk byl proveden na 3D tiskárně typu open-source reprap s příslušným softwarem umožňujícím měnit parametry 3D tisku, neboli nanášení vrstvy materiálu např. různou rychlostí či v různé tloušťce této vrstvy. Tyto parametry ovlivňuje další parametr tzv. Flow. Za materiál byl zvolen PLA, polymléčná kyselina, jeden z nejpoužívanějších materiálů pro 3D tisk. K dispozici byl surový PLA, různě modifikovaný (kopolymer PLA/PHA nebo fosforescentní látkou) nebo s obsahem plniva, v našem případě bronzovým prachem. Z těchto materiálů byly zhotoveny testovací vzorky s měnícími se parametry 3D tisku, které byly testovány ve fyzikálně-mechanických vlastnostech jako jsou pevnost v tahu a tvrdost dle Brinella. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klíčová slova: 3D tisk cze
dc.subject 3D tiskárna cze
dc.subject flow cze
dc.subject PLA cze
dc.subject fyzikálně-mechanické vlastnosti cze
dc.subject pevnost v tahu cze
dc.subject tvrdost dle Brinella cze
dc.subject 3D print eng
dc.subject 3D printer eng
dc.subject flow eng
dc.subject physical- mechanical properties eng
dc.subject tensile strength; hardness Brinell scale eng
dc.title Studium vlivů parametrů 3D tisku na fyzikálně-mechanické vlastnosti polymerů cze
dc.title.alternative Study of effect parameters of 3D print to physical? mechanical properties of polymers eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-22
dc.description.abstract-translated Study of effect parameters of 3D print to physical-mechanical properties of polymers The aim of this Bachelor thesis is study parameters of 3D print which have effect physical-mechanical properties of polymer materials for the purpose of optimalization of the 3D print process. Print was done by open? source RepRap 3D printer with driver to allow change parameters of 3D print such as layer thickness or print speed. They are effected by flow parameter. Material was chosen as PLA (Polylactide acid) one of the most used polymer materials for 3D print. Natural PLA, PLA with fluorescent substance, copolymer PLA/PHA or PLA bronze fill was used. Test specimen with diferent parameters was made from these materials and physical? mechanical properties was determinate. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polymerní materiály a kompozity cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37438
dc.thesis.degree-program Anorganické a polymerní materiály cze
dc.description.defence Student přednesl výsledky své bakalářské práce a zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 32331
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account