Identifikace stavu zabezpečení OS Windows

Show simple item record

dc.contributor.advisor Neradová, Soňa
dc.contributor.author Matušina, Martin
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:19:26Z
dc.date.available 2017-09-19T08:19:26Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69041
dc.description.abstract Cílem práce je identifikovat stav zabezpečení OS Windows klientů i serveru dle metodiky NIST (National Institute of Standards and Technology). Autor v teoretické části mapuje softwarové nástroje či metodiky, které pomáhají dnešním administrátorům v hardeningu jejich prostředí, zejména serverů, a k tomu, aby dosáhli compliance. Student se zabývá především nástroji firmy Microsoft pro operační systémy Windows a to jak serverovými, tak i klientskými. Student v teoretické části rovněž provádí komparativní analýzu různých norem na hardening operačních systémů. V praktické části je vytvořena modelová počítačová síť se servery a klienty, přičemž na této síti jsou provedeny základní přístupy penetračního testování (reconaissance, enumeration) a analyzovány, jak moc je síť náchylná k potenciálním útokům či zranitelnostem. Následně v praxi jsou aplikovány zmíněné softwarové nástroje a metodiky pro hardening a zopakovány přístupy penetračního testování. Následuje analýza, nakolik byla opatření pro zvýšení zabezpečení přínosná. cze
dc.format 101 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject hardening cze
dc.subject NIST cze
dc.subject CSIRT cze
dc.subject enumeration cze
dc.subject hardening eng
dc.subject NIST eng
dc.subject enumeration eng
dc.title Identifikace stavu zabezpečení OS Windows cze
dc.title.alternative Identification security status in OS Windows eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Horálek, Josef
dc.date.accepted 2017-09-18
dc.description.abstract-translated Goal of this thesis is identification of Windows clients and servers security status according to NIST (National Institute of Standards and Technology) methodology. Theoretical part of thesis will introduce software and methodic that helps administrators to harden their environment, especially servers to achieve compliance. In this thesis author will mainly focus on software developed by Microsoft for their operating systems, servers and clients. Theoretical part of thesis will also introduce comparative analysis of various hardening standards. Practical part will be focused on creating network with servers and clients on which demonstration of basic approaches to penetration testing (reconnaissance, enumeration) will be shown and analyses how the network is vulnerable to attacks. After that, methods introduced in theoretical part, will be applied to harden the system and penetration testing will be repeated. Results will be compared and explanation of how those precautions were effective will be given. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D37126
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce bylo popsat způsoby umožňující identifikaci stavu zabezpečení OS Windows klientů i serveru. Dalším úkolem bylo porovnat metodiky nebo normy zaměřené na hardening OS Windows a teoretické poznatky následně aplikovat v praktické části. Cíle práce byly splněny v plném rozsahu. V práci jsou dodrženy zásady DTP. Práce je zpracována přehledně, obsahuje všechny potřebné náležitosti. cze
dc.identifier.stag 32237
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account