Webové šachy pomocí Socket.IO technologie

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Šilar, Zdeněk
dc.contributor.author Synek, Ondřej
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:19:21Z
dc.date.available 2017-09-19T08:19:21Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-18
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69037
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je návrh a implementace webové aplikace pracující v reálném čase, která představuje elektronickou podobu deskové šachové hry. V teoretické části práce bude provedena rešerše technologií použitých při vývoji aplikací podobného typu s důrazem na komunikaci klient-server. Aplikace bude využívat vzájemné komunikace dvou klientů pomocí technologie Socket.IO a bude dále postavena na technologiích Node.js, React a NoSQL databázi MongoDB. cze
dc.format 87 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject 3D šachy cze
dc.subject Web socket cze
dc.subject babylon.js cze
dc.subject Node.js cze
dc.subject JavaScript cze
dc.subject 3D chess eng
dc.subject Web socket eng
dc.subject babylon.js eng
dc.subject Node.js eng
dc.subject JavaScript eng
dc.title Webové šachy pomocí Socket.IO technologie cze
dc.title.alternative Web chess based on Socket.IO technology eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jetenský, Pavel
dc.date.accepted 2017-09-18
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to design and implement realtime 3D web application used for playing the game Chess. The theoretical part does focus on technologies used for development of this kind of applications. Two clients communication via Socket.IO is used for transferring application data. The application also uses Node.js, React andMongoDB NoSQL database. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D37136
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce, bylo navrhnou a implementovat webovou aplikaci pracující v reálném čase, která představuje elektronickou podobu deskové šachové hry. Aplikace byla implementována pomocí javaskriptových nástrojů Node. js.,React, webových služeb REST a s využitím metod technologie Web Socket pro práci v reálném čase. Obsah diplomové práce je v souladu se zadáním. Student práci vytvořil zcela sám a cíle diplomové práce splnil. cze
dc.identifier.stag 29543


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet