Měření a analýza vibrací mechanické konstrukce anténního systému radaru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pidanič, Jan
dc.contributor.author Jordán, Josef
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:19:15Z
dc.date.available 2017-09-19T08:19:15Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-18
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69034
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je návrh systému pro měření mechanických vibrací radarové antény a následným zpracováním těchto měření pomocí programovatelného pole Xilinx Zynq. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject A/D převodník cze
dc.subject Xilinx Zynq cze
dc.subject měření vibrací cze
dc.subject vibrační čidlo cze
dc.subject spektrum cze
dc.subject zesilovače cze
dc.subject ADC eng
dc.subject vibration measurement eng
dc.subject vibration sensor eng
dc.subject spectrum eng
dc.subject amplifier eng
dc.title Měření a analýza vibrací mechanické konstrukce anténního systému radaru cze
dc.title.alternative Vibration measurement and analysis of mechanical design of the antenna radar system. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Rozsíval, Pavel
dc.date.accepted 2017-09-18
dc.description.abstract-translated The topic of this master thesis is design system for measuring mechanical vibrations of radar antenna and following processing of this measurement using programmable logic arrays Xilinx Zynq. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a řídicí technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D37046
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Diplomová práce je členěna do 4 kapitol, které na sebe logicky navazují. Stylistická i grafická úroveň práce je na dobré úrovni. Vytvořením funkčního měřícího zařízení byl schopen prokázat velmi dobrou schopnost převést teoretické poznatky do praxe. Zkonstruované řešení bude využito při měření vibrací radarové antény. Diplomant pracoval na své diplomové práci samostatně a na vzniklé dotazy a připomínky vždy rychle a ochotně reagoval. cze
dc.identifier.stag 33336
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account