Robotický systém pro dálkové ovládání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matoušek, David
dc.contributor.author Kober, Ota
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:19:13Z
dc.date.available 2017-09-19T08:19:13Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-16
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69032
dc.description.abstract Cílem této práce je návrh systému pro dálkové ovládání polohy motorků. Jsou zde rozebrány komunikační protokoly používané v různých odvětvích a zejména proveden návrh vlastního komunikačního protokolu pro daný systém. Dále je proveden návrh, fyzické sestavení a vytvoření softwaru jednotlivých prvků daného systému. Součástí práce je též aplikace pro OS Android, pomocí které probíhá komunikace s daným systémem. cze
dc.format 94 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject robotické systémy cze
dc.subject ovládání polohy cze
dc.subject sběrnice cze
dc.subject protokoly cze
dc.subject krokové motorky cze
dc.subject android cze
dc.subject robotic systems eng
dc.subject position controls eng
dc.subject bus eng
dc.subject protocols eng
dc.subject stepper motors eng
dc.subject android eng
dc.title Robotický systém pro dálkové ovládání cze
dc.title.alternative The robotic system for remote control eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Rozsíval, Pavel
dc.date.accepted 2017-09-18
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to design the system for remote position control of motors. The communication protocols used in the various sectors will be analyzed here. Mainly the design of own communication protocol for the given system will be developed. In addition, the design, physical build and creation of the software for each element of the system is carried out here. Another part of the work is an Android application that is also used for communication with the system. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a řídicí technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D37047
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Logická i stylistická úroveň práce je na velmi dobré úrovni, bez zbytečných překlepů či podobných chyb. Vytvořením funkčního zařízení byl student schopen prokázat velmi dobrou schopnost převézt teoretické poznatky do praxe. Autor práce uspokojivě zodpověděl otázky a připomínky členů komise. cze
dc.identifier.stag 31374
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account