Problematika komunikace sestry s dětským pacientem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škaroupková, Lenka
dc.contributor.author Zárubová, Nikol
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:19:07Z
dc.date.available 2017-09-19T08:19:07Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69029
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je problematika komunikace sester s dětskými pacienty. V teoretické části se zabývám zejména druhy komunikace a komunikací s dítětem vzhledem k vývoji. Ve výzkumné části zpracovávám informace, které jsem získala na základě vyplněných dotazníků od sester pracujících na dětských lůžkových odděleních. Výzkumnou sondou byly dotazníky, určené pro sestry pracující na dětských odděleních, které se zabývaly různými oblastmi komunikace s dětskými pacienty. Výstupem mé bakalářské práce je edukační materiál usnadňující komunikaci s dětským pacientem. cze
dc.format 78 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject komunikace cze
dc.subject dětští pacienti cze
dc.subject všeobecné sestry cze
dc.subject nemoci cze
dc.subject pediatrie cze
dc.subject communication eng
dc.subject child patients eng
dc.subject nurses eng
dc.subject diseases eng
dc.subject pediatrics eng
dc.title Problematika komunikace sestry s dětským pacientem cze
dc.title.alternative Communication problems between nurse and pediatric patient eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Chrudimská, Lucie
dc.date.accepted 2017-09-07
dc.description.abstract-translated The topic of this bachelor thesis is the issue of communication between nurses and child patients. The theoretical part deals with the particular types of communication and communication with a child in accordance with his development stage. In the research part are processed information, which I have collected from a survey among nurses working on children's inpatient ward. The survey was conducted among nurses from children's wards, who were researching into various types of communication with child patients. The output of my bachelor thesis is an educational material, which facilitates the communication with child patient. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36960
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: velmi dobře minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Za jakých podmínek lze závěry z výzkumného šetření zobecňovat na celou populaci (např. sester apod.)? 2. Jak vy sama s dětskými pacienty komunikujete? Co je pro Vás komunikačně nejtěžší? V čem naopak vidíte své silné stránky? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá cze
dc.identifier.stag 33433
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account