Úprava sester očima pacientů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Červenková, Zuzana
dc.contributor.author Tobišková, Pavlína
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:19:02Z
dc.date.available 2017-09-19T08:19:02Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69025
dc.description.abstract Bakalářská práce přibližuje názory pacientů na úpravu sester. V teoretické části je popsána neverbální komunikace, celkový vzhled všeobecných sester, historie uniforem, doplňky všeobecných sester, šperky a úprava nehtů. Dále trendy dnešní doby v úpravě sester a trendy v zahraničí. V praktické části je provedeno kvalitativní šetření. Pomocí rozhovorů s pacienty byly zjišťovány jejich názory a pohledy na úpravu zevnějšku všeobecných sester. Úprava sestry je velmi důležitá pro navázání kontaktu a důvěry. cze
dc.format 45 s. (65 090 znaků).
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce je přístupná bez omezení. cze
dc.subject historie cze
dc.subject neverbální komunikace cze
dc.subject současné trendy cze
dc.subject uniformy cze
dc.subject všeobecné sestry cze
dc.subject history eng
dc.subject non-verbal communication eng
dc.subject current trends eng
dc.subject uniforms eng
dc.subject general nurses eng
dc.title Úprava sester očima pacientů cze
dc.title.alternative Adjusting nurses by the eyes of patients eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Horáčková, Kateřina
dc.date.accepted 2017-09-07
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is aimed to the patients´ attitudes to professional appearance of general nurses. Theoretical part describes non-verbal communication, overall appearance of general nurses, history of uniforms, accessories, jewelry and nail treatment. It is also focused on current trends in nurses appearance and international. Practical part of the thesis is based on qualitative research. Patients´ opinions and views on general nurses professional appearance were analyzed through interviews. Appearance of a general nurse is very important for creating closer contact and mutual confidence. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36967
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Proč byli Vaši respondenti pouze muži? 2. Na str. 31 píšete, že vzdělání má vliv na odpovědi respondentů. Proč jste tedy tento faktor nezahrnula do výzkumu? 3. Vysvětlete otázku v rozhovoru ,, Mají na Vás vliv barevné podkolenky či jiné doplňky sester? 4. Vysvětlete termín ,,přijatelný zdravotní stav?, který uvádíte v závěru práce. Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá cze
dc.identifier.stag 33428
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account