Komunikace sestry s pacientem v paliativní péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horáčková, Kateřina
dc.contributor.author Teplá, Stanislava
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:19:02Z
dc.date.available 2017-09-19T08:19:02Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69024
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem Komunikace sestry s pacientem v paliativní péči je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část popisuje paliativní péči a její rozdělení, fáze prožívání nevyléčitelného onemocnění a specifika komunikace s nevyléčitelně nemocným pacientem. Výzkumná část obsahuje výsledná zjištění z rozhovorů prováděných s pacienty v paliativní péči. Rozhovory byly zaměřeny na problematiku komunikace sester s pacienty. cze
dc.format 72 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject komunikace cze
dc.subject nevyléčitelně nemocní cze
dc.subject paliativní péče cze
dc.subject sestry cze
dc.subject communication eng
dc.subject incurably ill patient eng
dc.subject palliative care eng
dc.subject nurses eng
dc.title Komunikace sestry s pacientem v paliativní péči cze
dc.title.alternative Nurse-patient communication in palliative care eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Duková, Ivana
dc.date.accepted 2017-09-04
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis "Nurse patient communication in palliative care" is composed of a theoretical and an investigatory section. The theoretical part describes palliative care and its divisions, the stage of experiencing an incurable disease, and the specifics of communication with an incurably ill patient. The investigatory part contains the findings from interviews with patients in palliative care. The interviews focused on the issue of nursing communication with patients. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36968
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaké by bylo doporučení z výstupu výzkumu pro praxi, kde by se dalo výsledků využít? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 33427
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account