Adaptace nemocného na Crohnovu chorobu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ochtinská, Hana
dc.contributor.author Musilová, Veronika
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:18:57Z
dc.date.available 2017-09-19T08:18:57Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69015
dc.description.abstract Bakalářská práce je napsána na téma "Adaptace nemocného na Crohnovu nemoc". Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část je zaměřena na anatomii trávicího traktu, popis Crohnovi nemoci, její diagnostiku, léčbu, adaptaci po léčbě a potřeby člověka. V závěru teoretické části práce jsou uvedeny organizace pomáhající nemocným s idiopatickými střevními záněty. Výzkumná část je založena na kvalitativním výzkumu, který je zpracován pomocí polostrukturovaných rozhovorů s pacienty s Crohnovou nemocí. cze
dc.format 60 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject adaptace cze
dc.subject crohnova nemoc cze
dc.subject nemocní cze
dc.subject potřeby cze
dc.subject zdravotnická zařízení cze
dc.subject adaptation eng
dc.subject Crohn´s diasease eng
dc.subject patient eng
dc.subject needs eng
dc.subject medical devices eng
dc.title Adaptace nemocného na Crohnovu chorobu cze
dc.title.alternative Adaptation of the patient to Crohn's disease eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Holubová, Ilona
dc.date.accepted 2017-09-04
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with "the adaptation of patients to Crohn´s disease". This work is divided into two main parts - the theoretical segment and the section of research. The theoretical part is focused on the anatomy of digestive system and a describtion of crohn´s disease, its diagnosis, treatment and adaptation after the treatment, and lastly on the needs of patients. Furthermore, at the end of this part are also mentioned organisations which help patients with idiopathic intestinal inflammation. The section of research is based on a qualitative research, that is drawn up by semi-structured interviews with patients who are under the treatment of Crohn´s disease. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36956
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Máte představu, kde budete moci Vámi vytvořený leták pro pacienty s Crohnovou chorobou využít? Spolupracujete s nějakou ambulancí? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá cze
dc.identifier.stag 33414
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account