Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků v dlouhodobé péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slavíčková, Sabina
dc.contributor.author Málková, Jana
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:18:56Z
dc.date.available 2017-09-19T08:18:56Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69013
dc.description.abstract Název bakalářské práce je Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků v dlouhodobé péči. Práce se skládá z teoretické a výzkumné části. V teoretické části je popisována problematika syndromu vyhoření. Zabývá se rizikovými faktory, které mají vliv na vznik vyhoření, fázemi vývoje, projevy, diagnostikou, léčbou a prevencí. Dále je popisován pojem stres, který s danou problematikou úzce souvisí. Okrajově je zmíněna dlouhodobá péče. Výzkumná část uvádí výsledky výzkumu o zjištění stupně výskytu syndromu vyhoření u zdravotnických pracovníků, kteří pracují na oddělení následné péče a rehabilitace a v domovech pro seniory. Obsažena jsou také zjištění, do jaké míry jsou zdravotníci informováni o problematice vyhoření a jak předcházejí syndromu vyhoření v osobním a pracovním životě. Výzkum byl prováděn formou dotazníků, které byly anonymní. cze
dc.format 71 s. (93 957 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dlouhodobá péče cze
dc.subject prevence cze
dc.subject rizikové faktory cze
dc.subject stres cze
dc.subject syndrom vyhoření cze
dc.subject long-term care eng
dc.subject prevention eng
dc.subject risk factors eng
dc.subject stress eng
dc.subject burnout syndrome eng
dc.title Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků v dlouhodobé péči cze
dc.title.alternative Burnout syndrome among health workers in long-term care eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kopecký, Michal
dc.date.accepted 2017-09-07
dc.description.abstract-translated Name of this work is "Burnout syndrome among health workers in long term care." This paper consists of both, theoretical and practical research part. There is main focus on the background of burnout syndrome in theoretical part, for example risk factors which may lead to burnout synrome, stages of progression, symptoms, diagnosis as well as treatment and prevention. There is also a part describing term "stress" that has tight connection to the topic of burnout syndrome. Last but not least in theoretical part is marginally mentioned subjekt of long-run healthcare. Research part of this paper includes results of research that was targeted at finding out prevalence of burnout syndrome among the health care workers, working on department of out-patient service, rehabilitation service and senior homes. Ascertainments about extent of health workers´ awareness of burnout syndrome issue and its prevention in both personal and professional life are included as well. Research is based on anonymous questionnaires, filled by probands. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36934
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Zkuste mi popsat, jaký vliv mají sestry se syndromem vyhoření vliv na vás, jako na studenty na praxích? 2. Co Vám, jako studentce, partnerce, ženě, pracující studentce, člověku, na kterého jsou dost vysoké nároky od společnosti, okolí, rodiny, školy a mnoho dalšího pomáhá, abyste nevyhořela v brzké době po nástupu co práce? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 33406
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account