Prevence syndromu vyhoření - návyky a postoje podporující vitalitu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Říhová, Linda
dc.contributor.author Komendová, Karolína
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:18:54Z
dc.date.available 2017-09-19T08:18:54Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69009
dc.description.abstract Název bakalářské práce je Prevence syndromu vyhoření - návyky a postoje podporující vitalitu. Práce má jak teoretickou tak i praktickou část. Teoretická část je zaměřena na příčiny, faktory, příznaky, fáze, diagnostiku syndromu vyhoření, následně možností jeho prevence jako je duševní hygiena, týmová spolupráce apod. Teorie zahrnuje pozitivní individuální vlastnosti, vitalitu, návyky a postoje. Pro výzkumnou část ve zdravotnickém zařízení byl použit k diagnostice BM: Burnout Measure, na základě negativního výsledku byly provedeny individuální rozhovory s pracovníky zdravotnického zařízení zaměřené především na jejich vitalitu. Vyhodnocení a prezentování nasbíraných dat jsou ve výzkumné části. cze
dc.format 101 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject postoje cze
dc.subject prevence syndromu vyhoření cze
dc.subject návyky cze
dc.subject vitalita cze
dc.subject attitudes eng
dc.subject prevention of burnout syndrome eng
dc.subject habits eng
dc.subject vitality eng
dc.title Prevence syndromu vyhoření - návyky a postoje podporující vitalitu cze
dc.title.alternative The prevention of burnout syndrome - habits and attitudes promoting vitality eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hlaváčková, Eva
dc.date.accepted 2017-09-04
dc.description.abstract-translated Subject of this bachelor thesis is The prevention of burnout syndrome habits and attitudes supporting vitality. Thesis has theoretical and also practical part. Theoretical part is based on causes, factors, symptoms, phases and diagnostics of burnout syndrome and possibilites in prevention as mental hygiene, teamwork etc. Theory combine positive individual traits, vitality, habits and attitudes. For the practical part in the medical centre was used to diagnosed BM: Burnout Measure based on negative assesement measures were taken to do individual interview with workers in medical centres focused on their vitality. Evaluation of presanted data is written in research part. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36940
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Měli respondenti z Vašeho souboru zkušenost se supervizí? 2. Co si myslíte o využití supervize v práci zdravotníků? Jaké pozitivní a negativní stránky může mít? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 33401
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account