Význam znalostí anatomie u sester v interních oborech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Červenková, Zuzana
dc.contributor.author Knapková, Michaela
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:18:53Z
dc.date.available 2017-09-19T08:18:53Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69008
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na znalost a praktické využití anatomie u všeobecných sester pracujících v interních oborech. V práci je zmíněna její důležitost při poskytování kvalitní ošetřovatelské péče o pacienta. Z části výzkumné vyplývá, že více než polovina všeobecných sester s tímto názorem souhlasí. Součástí dotazníku byl test, jehož výsledky poukazují na to, že znalosti anatomie má pouze část respondentek. Ukázalo se, že více než polovina všeobecných sester by test splnila. cze
dc.format 50 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject anatomie cze
dc.subject interní lékařství cze
dc.subject kompetence cze
dc.subject ošetřovatelství cze
dc.subject všeobecné sestry cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject znalosti cze
dc.subject anatomy eng
dc.subject internal medicine eng
dc.subject competence eng
dc.subject nursing eng
dc.subject general nurse eng
dc.subject education eng
dc.subject knowledge eng
dc.title Význam znalostí anatomie u sester v interních oborech cze
dc.title.alternative Importance of knowledge of the anatomy of nurses in internal medicine eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kopecký, Michal
dc.date.accepted 2017-09-07
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on knowledge and practical usage of anatomy in the general nurses working in the general medicine disciplines. Her importance during provision of the patient's care of good quality is mentioned in the thesis. The research part shows that more than a half of the general nurses agree with this opinion. A test was a part of the questionnaire and its results show that only a part of the respondents has knowledge of anatomy. It was shown that more than a half of the general nurses would pass the test. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36941
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak byste navrhovala sestry více edukovat v oblasti anatomie tak, aby to přijímaly a nebylo to násilnou formou nutnosti absolvování školení? 2. Čemu přikládáte fakt, že 81 % sester odpovědělo kladně na otázku důležitosti znalosti anatomie, nicméně studijní výsledky v tomto předmětu nejsou povzbudivé? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 33400
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account