Prestiž povolání všeobecné sestry z pohledu veřejnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Červenková, Zuzana
dc.contributor.author Karešová, Simona
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:18:52Z
dc.date.available 2017-09-19T08:18:52Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69007
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem "Prestiž povolání všeobecné sestry z pohledu veřejnosti" je teoreticko-výzkumnou prací. Teoretická část práce popisuje stručnou problematiku prestiže a úlohu všeobecné sestry ve zdravotnickém týmu. Ve výzkumné části jsou zpracována data z dotazníkového šetření. Zde jsou zjišťovány jak názory veřejnosti, tak faktory a příčiny ovlivňující prestiž tohoto povolání. Cílem je zjistit vnímání prestiže povolání všeobecné sestry z pohledu respondenta, který má zdravotnického pracovníka v rodině a z pohledu respondenta, který ho v rodině nemá. Dalším cílem je zjistit vnímání prestiže povolání všeobecné sestry z pohledu generací. cze
dc.format 60 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject prestiž cze
dc.subject prestiž všeobecných sester cze
dc.subject všeobecné sestry cze
dc.subject legislativa cze
dc.subject prestige eng
dc.subject prestige of nurses eng
dc.subject general nurses eng
dc.subject legislation eng
dc.title Prestiž povolání všeobecné sestry z pohledu veřejnosti cze
dc.title.alternative Prestige of vocational nurses from the Public's View eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hlaváčková, Eva
dc.date.accepted 2017-09-07
dc.description.abstract-translated The Bachelor´s thesis with title "Prestige of vocational nurses from the Public's View" is theoretical and research thesis. Theoretical section describes a brief problematics of prestige and a role of nurses in medical team. Data from questionnaire´s investigation are processed in research section. The questionnaire is finding out opinions of public and also factors and causes which has a influance in this profesion. The set criterion is perception of prestige of nurses profesin from respondent´s view, who has a medical staff in family members and who doesn´t. Another criterion is find out perception of prestige of nurses profesion from various generation´s view. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36942
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak jsou v odborné literatuře vysvětlovány termíny povolání, zaměstnání, profese? 2. Sleduje se ve výzkumech prestiž zaměstnání nebo prestiž povolání? 3. Jaký je rozdíl mezi funkční prestiží a prestiží povolání? 4. Proč myslíte, že Tuček použil ve svém šetření termín zdravotní sestra místo termínu všeobecná sestra? 5. Jak a čím by měla každá sestra jednotlivě přispívat ke zvýšení prestiže své profese? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá cze
dc.identifier.stag 33399
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account