Současný ošetřovatelský pohled na problematiku kolorektální chirurgie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horáčková, Kateřina
dc.contributor.author Hošková, Kristýna
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:18:50Z
dc.date.available 2017-09-19T08:18:50Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69003
dc.description.abstract Bakalářská práce "Současný ošetřovatelský pohled na problematiku kolorektální chirurgie" je prací teoreticko-výzkumnou. Práce se zaměřuje na novou metodu léčby kolorektálního karcinomu fast-track, zejména na její vliv v oblasti předoperační i pooperační ošetřovatelské péče. Teoretická část poskytuje teoretická východiska pro část výzkumnou. Ve výzkumné části jsou pomocí dotazníkového šetření zjišťovány benefity metody fast-track, zajišťující přijatelnější ošetřovatelskou péči pro pacienta z hlediska nejen tělesného, ale především i psychického. Práce zejména vyzdvihuje kvalitu života a opětovné začlenění pacienta do běžného života. cze
dc.format 81 s. (105 088 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject fast-track cze
dc.subject kolonoskopie cze
dc.subject kolorektální karcinom cze
dc.subject pooperační péče cze
dc.subject předoperační péče cze
dc.subject TOKS cze
dc.subject fast-track eng
dc.subject colonoscopy eng
dc.subject colorectal carcinoma eng
dc.subject postoperative care eng
dc.subject preoperative care eng
dc.subject TOKS eng
dc.title Současný ošetřovatelský pohled na problematiku kolorektální chirurgie cze
dc.title.alternative Current nursing view to the issue of the colorectal surgery eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Procházková, Romana
dc.date.accepted 2017-09-04
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis "Current nursing view to the issue of the colorectal surgery" is a theoretical-research work. The thesis focuses on the new method of treatment of colorectal carcinoma fast-track, especially its influence on preoperative and postoperative nursing care. The theoretical part provides the theoretical basis for the research part. In the research part, the questionnaire survey investigates the benefits of the fast-track method, ensuring more acceptable nursing care for the patient from the point of view of both physical and, above all, psychological. In particular, the work highlights the quality of life and the reintegration of the patient into everyday life. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36937
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. V čem spatřujete největší výhody metody fast-track pro pacienty? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 33394
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account