Edukace pacientů před operací štítné žlázy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Semencová, Vlastimila
dc.contributor.author Hořínková, Kristýna
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:18:49Z
dc.date.available 2017-09-19T08:18:49Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69002
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem "Edukace pacientů před operací štítné žlázy" je rozdělena na dvě části část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část práce se zabývá edukací včetně edukace v ošetřovatelství a jejím významem v předoperační a pooperační péči. Popisuje anatomii a fyziologii štítné žlázy, její nejčastější onemocnění a možnou chirurgickou léčbu. Výzkumná část práce je zaměřená na pacienty před operací štítné žlázy, konkrétně na zjištění informovanosti o předoperační a pooperační péči. cze
dc.format 73 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject štítné žlázy cze
dc.subject edukace cze
dc.subject předoperační a pooperační péče cze
dc.subject chirurgické léčby cze
dc.subject thyroid gland eng
dc.subject education eng
dc.subject preoperative and postoperative care eng
dc.subject surgical treatments eng
dc.title Edukace pacientů před operací štítné žlázy cze
dc.title.alternative Education of patients before operation of the thyroid gland eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ochtinská, Hana
dc.date.accepted 2017-09-06
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis named "Patient education before thyroid surgery" is divided into two parts - the theoretical part and the research part. The theoretical part of the thesis deals with eduction including education in nursing and its importance in preoperative and postoperative care. Describes anatomy and physiology of the thyroid gland, its most common disease and possible surgical treatment. The research part of the thesis is focused on patients before the operation of the thyroid gland, specifically on finding out awareness of preoperative and postoperative care. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36938
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. U první výzkumné otázky uvádíte, že vaše výsledky nelze srovnat s jinými zdroji. Jaký je nejčastěji uváděný důvod přijetí k plánované operaci štítné žlázy? Vyhledejte informace v odborných periodikách, z UZIS nebo na oddělení, kde byl výzkum realizován? 2. V teoretické části práce zmiňujete pojmy: vagová smrt a keloidní hojení rány? Můžete pojmy podrobněji popsat? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá cze
dc.identifier.stag 33393
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account