Informovanost a zkušenosti rodičů s očkováním u dětí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černohorská, Iveta
dc.contributor.author Eisová, Aneta
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:18:48Z
dc.date.available 2017-09-19T08:18:48Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69000
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na informovanost a zkušenosti rodičů u očkování dětí. Práce je teoreticko výzkumná. Hlavním cílem práce bylo zpracovat aktuální poznatky týkající se očkování u dětí prostřednictvím metody rozhovoru s rodiči, a díky tomu zjistit informovanost rodičů očkovaných dětí. Výsledky práce ukazují na informovanost rodičů s očkováním včetně jejich zkušeností. cze
dc.format 77 s. (117 741 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject děti cze
dc.subject informovanost cze
dc.subject očkování cze
dc.subject rodiče cze
dc.subject children eng
dc.subject awareness eng
dc.subject vaccinatin eng
dc.subject parents eng
dc.title Informovanost a zkušenosti rodičů s očkováním u dětí cze
dc.title.alternative Awareness and experiences of parents with vaccination in children eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Slavíčková, Sabina
dc.date.accepted 2017-09-08
dc.description.abstract-translated This bachelor´s thesis is focused on an awareness and experiences of parents concerning vaccination of their children. The paper is divided into two parts (theory and research). The main aim of thesis was to process actual knowledge concerning vaccination of children through an interview with parents and on the basis of it to find out parent´s familiarity with vaccinated children. The results of a research show the awareness of parents with vaccination, including their experience. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36948
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Proč jste nezařadila data z pilotního výzkumu, když dotazník zůstal nezměněný? 2. Proč jste použila jen 4 z 9 rozhovorů? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá cze
dc.identifier.stag 33391
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account