Účast seniorů na preventivních prohlídkách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holubová, Ilona
dc.contributor.author Doležalová, Barbora
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:18:48Z
dc.date.available 2017-09-19T08:18:48Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68999
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou účasti seniorů na preventivních prohlídkách. Teoretická část zahrnuje informace o stáří, charakterizuje systém primární péče, prevenci a jednotlivé preventivní prohlídky u praktického lékaře, stomatologa a gynekologa. Praktická část zjišťuje mimo jiné znalosti seniorů v oblasti preventivních prohlídek u praktického lékaře, stomatologa a gynekologa a také nejčastější důvody, které vedou seniory k neabsolvování preventivních prohlídek. Získaná data jsou statisticky zpracována. Součástí praktické části je edukační brožura pro seniory o preventivních prohlídkách u praktického lékaře, stomatologa a gynekologa. cze
dc.format 97 s. (137 858 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce je přístupná bez omezení. cze
dc.subject preventivní zdravotní péče cze
dc.subject preventivní prohlídky cze
dc.subject seniorská populace cze
dc.subject nemocnost cze
dc.subject preventive health care eng
dc.subject preventive examinations eng
dc.subject senior population eng
dc.subject morbidity eng
dc.title Účast seniorů na preventivních prohlídkách cze
dc.title.alternative Elderly people participate in preventive inspections eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Chrudimská, Lucie
dc.date.accepted 2017-09-05
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the issue of participation of seniors on preventive examinations. The theoretical part includes information on age, characterized by a system of primary care, prevention and individual preventive examinations by a medical practitioner, dentist and gynecologist. The practical part investigates among other things, knowledge of seniors in the area of preventive examinations by a medical practitioner, dentist and gynecologist and the most common reasons that lead seniors to a not-preventive inspections. The obtained data were statistically processed. The practical part of the educational booklet for seniors on preventive examinations by a medical practitioner, dentist and gynecologist. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36949
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Domníváte se, že stav kognice seniora má vliv na vyplnění dotazníku? Jak by se dalo zajistit, aby dotazník vyplnili pouze senioři s odpovídajícím stavem kognice? 2. Jak si vysvětlujete nízkou oblíbenost preventivních prohlídek u stomatologa (jak uvádíte v diskuzi)? 3. Jak si vysvětlujete, že 45 % respondentek nenavštěvuje pravidelně gynekologa a velká část z nich si myslí, že to není nutné? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 33389
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account