Edukace pacientů po totální endoprotéze kyčleního kloubu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holubová, Marie
dc.contributor.author Benešová, Andrea
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:18:45Z
dc.date.available 2017-09-19T08:18:45Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68996
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá totální endoprotézou kyčelního kloubu z hlediska edukace, uvádí a hodnotí informovanost pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu. V teoretické části je uvedena anatomie kyčelního kloubu, popsána artróza a její indikace k totální endoprotéze kyčelního kloubu. Dále je popsána totální endoprotéza kyčelního kloubu, druhy implantátů, ošetřovatelská péče, rehabilitace a také je rozvedena problematika edukace.Výzkumná část práce vznikla na základě empirického šetření a na základě získaných dat z vyplněných dotazníků, které byly rozdány pacientům rehabilitačního ústavu. Praktickým výstupem práce se stal srozumitelný a snadno pochopitelný edukační materiál. cze
dc.format 92 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject edukace cze
dc.subject mistríkův vzorec cze
dc.subject osteoartróza cze
dc.subject totální endoprotéza kyčelního kloubu cze
dc.subject education eng
dc.subject mistrík formula eng
dc.subject osteoarthrosis eng
dc.subject total hip arthroplasty eng
dc.title Edukace pacientů po totální endoprotéze kyčleního kloubu cze
dc.title.alternative Education of patients after total hip arthroplasty eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Marková, Iva
dc.date.accepted 2017-09-04
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with total hip joint endoprosthesis in terms of education and presents and evaluates the knowledge level of patients after total hip joint endoprosthesis.The theoretical part describes the anatomy of the hip joint, arthrosis and its indication for total hip joint endoprosthesis. Total hip joint endoprosthesis, types of implants, nursing care, rehabilitation and the education issue are also presented.The research part of the thesis was based on an empirical investigation of data obtained from completed questionnaires, which were distributed among the patients of the rehabilitation institute. The practical output of the thesis is a comprehensible and easy to understand educational material. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36952
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Vysvětlete rozložení věkových skupin (61-75 let a 76-90), a proč jste je takto rozdělila? 2. Několikrát se v práci zmiňujete o tom, že ženám je indikován tento výkon častěji, ale neuvádíte důvod. Jaký tedy je důvod, že ženy trpí tímto onemocněním častěji než muži? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 33382
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account