Následky nadváhy a obezity u dětí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černohorská, Iveta
dc.contributor.author Kánská, Lucie
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:18:39Z
dc.date.available 2017-09-19T08:18:39Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68990
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou dětské obezity. Uvádí zejména její zdravotní, psychické a sociální následky, okrajově pak příčiny a léčbu obezity u dětí. Těžiště práce tvoří kvalitativní typ výzkumu uskutečněný s učiteli prvního stupně základních škol. Cílem výzkumu bylo formou rozhovorů určit informovanost těchto učitelů o druzích pomoci obézním dětem nabízených školou a zjistit odlišnosti z hlediska psychiky, sociálních projevů a fyzických výkonů u obézních dětí oproti dětem bez známek obezity. cze
dc.format 84 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dětská obezita cze
dc.subject následky cze
dc.subject obezita cze
dc.subject školy cze
dc.subject children obesity eng
dc.subject consequences eng
dc.subject obesity eng
dc.subject school eng
dc.title Následky nadváhy a obezity u dětí cze
dc.title.alternative Consequences of Overweight and Obesity of Children eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kopecký, Michal
dc.date.accepted 2017-09-08
dc.description.abstract-translated The Bachelor work deals with a problem of childhood obesity. Main focus is put on its health, social and mental consequences, partly it describes its causes and treatment of children. The base of the work is dedicated to qulitative type od research realized with teachers of primary schools. The goal of resaerch was trough interviews find out awareness of these teachers of all kinds of help to children with obesity that their school provides and look into differences of psyche, social behaviour and physical capability of children suffering of obesity beside children with no signs of obesity. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36943
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Domníváte se, že by měli učitelé více pracovat s rodiči obézních dětí? A jak byste případné konzultace navrhovala? 2. V jaké fázi vnímání pojmu kalokagathia se domníváte, že se dnešní společnost nachází? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 31273
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account