Alzheimerova choroba v rodině

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čermák, Zdeněk
dc.contributor.author Bartošová, Iva
dc.date.accessioned 2017-06-30T10:13:59Z
dc.date.available 2017-06-30T10:13:59Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68961
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku Alzheimerovy choroby v rodině. V teoretické části je popsána Alzheimerova choroba, její příznaky, stádia, diagnostika a léčba. Dále informuje o novém způsobu chování osoby trpící tímto onemocněním, o nezbytném plánování budoucnosti a o pomoci poskytované pečujícím osobám. Ve výzkumné části je pomocí kvalitativního výzkumu zkoumáno, jak rodinní příslušníci osoby s Alzheimerovou chorobou prožívali změny v jejím chování, jaké důvody je vedly k rozhodnutí se pro umístění blízkého do zařízení rezidenční péče a jaké pocity je provázely po umístění blízkého do zařízení rezidenční péče. cze
dc.format 61 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Alzheimerova choroba cze
dc.subject institucionální péče cze
dc.subject rodinná péče cze
dc.subject sociální služby cze
dc.subject změny chování cze
dc.subject Alzheimer's disease eng
dc.subject institutional care eng
dc.subject family care eng
dc.subject social services eng
dc.subject behaviour changes eng
dc.title Alzheimerova choroba v rodině cze
dc.title.alternative Alzheimer´s disease in the family eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Michková, Adéla
dc.date.accepted 2017-06-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the topic of Alzheimer's disease in a family. In the theoretical part, Alzheimer's disease, its symptoms, stages, diagnostics and treatment are described. Further, there is information about the new way of behavior of the person who suffers from this disease, about the necessary planning for the future and about the help which is offered to people looking after those affected by Alzheimer's disease. In the research part, with the help of qualitative research, I am examining how family members of a person suffering from Alzheimer's disease perceive the person´s changes of behaviour, what reasons they had for the decision to place the person in a residential care centre and what feelings followed after placing them in a residential care centre. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36542
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Objevila se během rozhovorů s informanty další dílčí témata, která by stálo za to prozkoumat? Pokud ano, jaká? 2. V jakém vztahu jste byla s rodinou, s jejímiž členy jste rozhovory realizovala? (Známí, příbuzní, zcela neznámí lidé?) Pokud jste se znali, jaká rizika jste zvažovala, než jste se rozhodla výzkum realizovat? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 33150
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account