Podpora rodiny při realizaci léčby závislosti na alkoholu v psychiatrické léčebně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čermák, Zdeněk
dc.contributor.author Kaštylová, Marie
dc.date.accessioned 2017-06-30T10:13:58Z
dc.date.available 2017-06-30T10:13:58Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68960
dc.description.abstract Bakalářská práce, teoreticko-výzkumného charakteru, se zabývá problematikou alkoholové závislosti. Teoretická část je zaměřena na popis alkoholové závislosti a způsob léčby, dále se zabývá rodinou závislého jedince. Praktická část je zaměřena na pacienty absolvující léčbu alkoholové závislosti v psychiatrické léčebně. Cílem je zjistit, jaká podpora je těmto pacientům poskytována ze strany vlastní rodiny a jakým způsobem podporuje personál léčebny kontakt pacienta s rodinou. cze
dc.format 69 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject alkoholové závislosti cze
dc.subject rodiny cze
dc.subject léčby cze
dc.subject podpory cze
dc.subject psychiatrické léčebny cze
dc.subject alcohol dependencies eng
dc.subject families eng
dc.subject treatments eng
dc.subject supports eng
dc.subject psychiatric hospitals eng
dc.title Podpora rodiny při realizaci léčby závislosti na alkoholu v psychiatrické léčebně cze
dc.title.alternative Family support during the treatment of alcohol addiction in a psychiatric hospital eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Faltová, Barbora
dc.date.accepted 2017-06-23
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis, based on theory and research, deals with alcohol addiction. Theoretical part focuses on the description of the alcohol addiction and the methods of its treatment. It is also concerned with the family of an addicted individual. Practical part is focused on patients undergoing the treatment of the alcohol addiction in a psychiatric hospital. The aim is to find out what support is provided to these patients by their own families and how hospital staff encourages a contact of the patient with his/her family. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36526
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Uveďte prosím konkrétní pozitivní pocity pacienta, které podporují zdárný průběh léčby v souvislosti s přímým osobním kontaktem s rodinou v průběhu léčby. Zároveň prosím uveďte odbornou literaturu, ze které čerpáte tyto informace. 2. Ve vztahu ke studovanému oboru se prosím pokuste nastínit možnosti využití výsledků vašeho výzkumné šetření v praxi zdravotně sociální práce. Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 33148
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account