Využití alternativních paliv ve společnosti Psota Transport s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nožička, Jiří
dc.contributor.author Teplý, Tomáš
dc.date.accessioned 2017-06-30T10:13:45Z
dc.date.available 2017-06-30T10:13:45Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68952
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na otázku využití alternativních paliv ve společnosti Psota Transport s.r.o., která se specializuje na dálkovou silniční dopravu. Práce předkládá výpočty, na jejichž podkladě je stanoveno optimální řešení pro uvedenou společnost. Provádí též ekonomické zhodnocení navrhovaného využití alternativních paliv. cze
dc.format 52 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject alternativní paliva cze
dc.subject nákladní doprava cze
dc.subject úspory cze
dc.subject náklady cze
dc.subject LPG cze
dc.subject diesel gas cze
dc.subject alternative fuel eng
dc.subject haulage eng
dc.subject savings eng
dc.subject costs eng
dc.subject LPG eng
dc.subject diesel gas eng
dc.title Využití alternativních paliv ve společnosti Psota Transport s.r.o. cze
dc.title.alternative The Utilization of Alternative Fuels in the company Psota Transport eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-22
dc.description.abstract-translated The work focuses on the question of the utilization of alternative fuels in the company Psota Transport s.r.o., that specialized in freight long-distance transport. The work presents calculations, on the basic of which the optimal solution for the given company is set. The economic evaluation of this suggested use of alternative fuels is given as well. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36472
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve své bakalářské práci dokázal student odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Na doplňkové otázky reagoval pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 33611
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account