Doplňkové služby cestujícím ve vozidlech hromadné dopravy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Becková, Helena
dc.contributor.author Tenora, Michal
dc.date.accessioned 2017-06-30T10:13:44Z
dc.date.available 2017-06-30T10:13:44Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68951
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá doplňkovými službami v dopravě. Teoretická část charakterizuje jednotlivé druhy dopravy, kvalitu služeb, rozhodovací proces zákazníka a doplňkové služby ve vozidlech a zastávkách. Praktická část prezentuje výsledky dotazníku zaměřeného na to, jaké doplňkové služby cestující ve vlacích třech největších vlakových dopravců v České republice využívají, které jsou pro ně nepotřebné a které nové doplňkové služby by naopak uvítali. Třetí část představuje změny, pomocí kterých by ve vlacích v České republice bylo možné zvýšit kvalitu doplňkových služeb a docílit tak větší spokojenosti cestujících. cze
dc.format 60 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject železniční doprava cze
dc.subject doplňkové služby cze
dc.subject kvalita služeb cze
dc.subject hromadná doprava cze
dc.subject railway transport eng
dc.subject ancillary services eng
dc.subject quality of services eng
dc.subject public transport eng
dc.title Doplňkové služby cestujícím ve vozidlech hromadné dopravy cze
dc.title.alternative Ancillary Services for Passengers in Public Transport Vehicles eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with ancillary transport services. The theoretical part describes various kinds of transport, the quality of ancillary services, the customer's decision-making process and ancillary services on vehicles and at stations. The analytical part discusses results of a questionnaire focused on which ancillary services are used by passengers on trains of the three largest railway companies in the Czech Republic, which ancillary services the passengers find unnecessary and which new ones they would welcome. The third part proposes changes which would improve the quality of ancillary services on trains in the Czech Republic and therefore make the passenger more satisfied. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36471
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve své bakalářské práci dokázal student odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Na doplňkové otázky reagoval pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 33610
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account