Třídění zásilek v depu Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chocholáč, Jan
dc.contributor.author Mikeš, Martin
dc.date.accessioned 2017-06-30T10:13:36Z
dc.date.available 2017-06-30T10:13:36Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68937
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na třídění zásilek v depu Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. V první části jsou teoreticky popsány a vymezeny technologie a prostředky, které slouží pro zpracování zásilek. Dále se práce zabývá analýzou současného stavu třídění zásilek v depu dané společnosti. Na základě vyhotovené analýzy jsou v poslední části práce, představeny návrhy na zlepšení třídění zásilek. cze
dc.format 59 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject třídění zásilek cze
dc.subject zásilky cze
dc.subject depo cze
dc.subject zpracování zásilek cze
dc.subject consignments sorting eng
dc.subject consignment eng
dc.subject depot eng
dc.subject consignment processing eng
dc.title Třídění zásilek v depu Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. cze
dc.title.alternative Sorting consignments in the depot of Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-22
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on sorting consignments in the depot of Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. In the first part of this thesis, the technology and means of utilizing the consignments are described. Next, the thesis deals with the analysis of the contemporary condtition of parcel categorization in the depot of the specific company. Based on the completed analysis, suggestions for improvement of sorting consignments are introduced at the end of the thesis. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36431
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své bakalářské práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 31221
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account