Použití různých typů adhezivních japanových fólií na laminaci pauzovacích papírů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hurtová, Alena
dc.contributor.author Vlková, Daniela
dc.date.accessioned 2017-06-30T10:13:25Z
dc.date.available 2017-06-30T10:13:25Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68932
dc.description.abstract Teoretická část práce obsahuje literární rešerši na téma skeletizace transparentních papírů. Značná část rešerše je věnována znovu aktivovatelným adhezivním japanovým fóliím používaných při konzervování papíru u objektů citlivých na vodu a vodní páry. V teoretické části se dále objevuje souhrn informací o vybraných adhezivech, které jsou využity v experimentální části při výrobě adhezivních japanových fólií. Experimentální část je věnována výrobě a technice aktivace i laminace adhezivních japanových fólií na transparentní papír. V práci jsou srovnávány vlastnosti adhezivních japanových fólií a jimi podlepených transparentních papírů před a po stárnutí. Sledovány byly optické, chemické a mechanické změny, následuje shrnutí výsledků a závěrečná doporučení. Poslední část práce je věnována restaurování barevné kresby od Emila Filly (1882-1953) na pauzovacím papíře. V této praktické části je využito zkoumaných adhezivních japanových fólií. cze
dc.format 265
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject skeletizace transparentních papírů cze
dc.subject adhezivní japanové fólie (ajf) cze
dc.subject étery celulózy cze
dc.subject metylhydroxyetylcelulóza cze
dc.subject metylcelulóza cze
dc.subject hydroxypropylcelulóza cze
dc.subject Beva film 371 cze
dc.subject vyzina cze
dc.subject pšeničný škrob cze
dc.subject Emil Filla (1882-1953) cze
dc.subject restaurování kresby na transparentním papíře cze
dc.subject Lining of transparent papers eng
dc.subject Remoistenable tissue eng
dc.subject Cellulose ethers eng
dc.subject Methylhydroxyethyl cellulose eng
dc.subject Methyl cellulose eng
dc.subject Hydroxypropyl cellulose eng
dc.subject Beva film 371 eng
dc.subject Wheat starch paste eng
dc.subject Emil Filla (1882-1953) eng
dc.subject Restoration of drawing on transparent paper eng
dc.title Použití různých typů adhezivních japanových fólií na laminaci pauzovacích papírů cze
dc.title.alternative The lamination of various types of remoistenable tissue to tracing papers eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vávrová, Petra
dc.date.accepted 2017-06-28
dc.description.abstract-translated The background research summarizes studies of the lining of transparent papers. Remoistenable tissues used to repair tears and loss areas on moisture-sensitive objects in paper conservation form a considerable part of the research. Another part of the background deals with adhesives used for the preparation of remoistenable tissues, covered in the experimental part of the thesis. The experimental study includes preparation, the technique of reactivation and transparent paper lamination of remoistenable tissues. Characteristics of remoistenable tissues and papers laminated by them are compared before and after artificial aging. Optical, chemical and mechanical changes were monitored. This is followed by the experiment summary and final recommendation. The final part of the thesis contributes to the practical restoration of a colour drawing on transparent paper by Emil Filla (1882-1953). Remoistenable tissues were used in the restoration process. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D36996
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve své diplomové práci dokázala studentka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Na doplňkové otázky reagovala pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 33697
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account