Experimentální analýza samozhutnitelného betonu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Suchánek, Vladimír
dc.contributor.author Duhoň, Miroslav
dc.date.accessioned 2017-06-30T10:13:17Z
dc.date.available 2017-06-30T10:13:17Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68928
dc.description.abstract Tato práce je věnována experimentální analýze samozhutnitelného betonu se zaměřením na vliv původu kameniva na vlastnosti betonu v čerstvém i ztvrdlém stavu. Zejména jde o vliv těženého a drceného kameniva na dané vlastnosti. Práce obsahuje teorii spjatou se samozhutnitelným betonem a v druhé části je výpočet návrhu receptury a výsledky zkoušek kameniva, čerstvého i ztvrdlého betonu. cze
dc.format 101 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject samozhutnitelný beton cze
dc.subject popílek cze
dc.subject superplastifikační přísada cze
dc.subject experimentální analýza cze
dc.subject self-compacting concrete eng
dc.subject fly ash eng
dc.subject superplasticizer eng
dc.subject experimental analysis eng
dc.title Experimentální analýza samozhutnitelného betonu cze
dc.title.alternative Experimental Analysis of Self Compacting Concrete eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Jarolím, Mirek
dc.date.accepted 2017-06-22
dc.description.abstract-translated This work is focused on the experimental analysis of the self-compacting concrete, primarily on the effect of different types of aggregates on the qualities of the fresh both hardened concrete. Especially the experiment deals with mined and crushed aggregates and their influence on these qualities. This work contains theory connected to the self-compacting concrete and in the practical part, there is a plan of the composition of the mixture and its calculation and the results of the tests of aggregates, fresh concrete, and hardened concrete. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36137
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své bakalářské práce. Po prezentaci bakalářské práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta bakalářské práce. V diskusi o bakalářské práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 31396
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account