Nozokomiální nákazy a jejich prevence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mencl, Karel
dc.contributor.author Nagyová, Simona
dc.date.accessioned 2017-06-30T10:13:07Z
dc.date.available 2017-06-30T10:13:07Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68920
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou prevence a šíření nozokomiálních nákaz a je rozdělena do dvou částí teoretické a experimentální. První část zahrnuje zdroje, původce a způsob přenosu nozokomiálních nákaz, druhá část je zaměřena na hodnocení znalostí zdravotnických pracovníků v této problematice. Vše je pro lepší přehlednost zaznamenáno v grafech. cze
dc.format 49 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject nozokomiální nákaza cze
dc.subject prevence cze
dc.subject původce cze
dc.subject zdroj nákazy cze
dc.subject nosocomial infection eng
dc.subject prevention eng
dc.subject originator eng
dc.subject source of the infection eng
dc.title Nozokomiální nákazy a jejich prevence cze
dc.title.alternative Nosocomial infections and their prevention eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Procházková, Romana
dc.date.accepted 2017-06-22
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the problematics of spreading and prevention of nosocomial infections. It is divided in two parts - theoretical and experimental. The first involves sources, originator and ways of transmission of the nosocomial infections, the latter evaluates the level of medical personnel knowledge in this problematics. Everything is recorded in graphs for better clarity. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36562
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Uvádíte (str. 18), že důležitou úlohou lékařů a sester je každodenní sledování všech rizik souvisejících s výskytem a šířením nozokomiálních nákaz. Kolik času tomu (sledování rizik) podle Vás lékaři a sestry denně věnují? 2. Vnímáte rozdíly v dodržování hygienických a preventivních opatřeních mezi lékaři a sestrami (hygiena rukou, šperky, nehty?)? 3. Jaká navrhujete opatření, aby se současná situace zlepšila? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá cze
dc.identifier.stag 33319
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account