Syndrom vyhoření na odděleních následné a dlouhodobé intenzivní péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šoukalová, Kristýna
dc.contributor.author Kolembusová, Bronislava
dc.date.accessioned 2017-06-30T10:13:05Z
dc.date.available 2017-06-30T10:13:05Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68916
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou syndromu vyhoření u nelékařských pracovníků na lůžkových odděleních zdravotnických zařízení s dlouhodobou a následní intenzivní péčí. V teoretické části práce je představen syndrom vyhoření v souvislostech jeho objevení se v psychologické teorii i praxi, jeho rizikové faktory a profese, které jsou tímto syndromem nejvíce ohroženy, a také možnosti jeho prevence, diagnostiky a léčby, jakož i fáze jeho průběhu. V praktické části jsou pak vyhodnocena data z kvalitativního a kvantitativního výzkumu uskutečněného ve čtyřech zdravotnických zařízeních formou standardizovaného dotazníku MBI, dotazníku vlastní tvorby a rozhovoru s členy managementu (vrchními sestrami) těchto zařízení. cze
dc.format 76 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject syndrom vyhoření cze
dc.subject stres cze
dc.subject psychologie cze
dc.subject zdravotnictví cze
dc.subject nelékařský zdravotnický personál cze
dc.subject burnout syndrome eng
dc.subject stress eng
dc.subject psychology eng
dc.subject healthcare eng
dc.subject non-doctoral medical staff eng
dc.title Syndrom vyhoření na odděleních následné a dlouhodobé intenzivní péče cze
dc.title.alternative Burnout Syndrome Among Non-doctoral Medical Staff on Wards with Long-term and Intensive Care Facilities eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Duková, Ivana
dc.date.accepted 2017-06-23
dc.description.abstract-translated This thesis deals with burnout syndrome among non-doctoral medical staff on wards with long-term and intensive care facilities. The theoretical part introduces burnout syndrome in the context of its emergence in psychological theory and practice, its risk factors and the professions that are most vulnerable to this syndrome, as well as possibilities for its prevention, diagnosis, and treatment, and individual stages of its progress. The practical part entails an analysis of data from qualitative and quantitative research conducted at four medical facilities in the form of a standardized MBI survey, a survey created by the author, and interviews with members of management (head nurses) of these facilities. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36578
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Definujte pojmy sestra a zdravotní sestra, jak uvádíte ve Vaší práci v kontextu zákona č. 96/2004 Sb. 2. Navrhněte způsob aplikace výsledků zjištěných Vaším výzkumem v praxi. Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá cze
dc.identifier.stag 30737
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account