Hromadné ztráty a jejich specifika - třídění raněných

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matoušek, Radovan
dc.contributor.author Cvrčková, Klára
dc.date.accessioned 2017-06-30T10:12:58Z
dc.date.available 2017-06-30T10:12:58Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68912
dc.description.abstract Tato práce se týká tématu hromadných ztrát a třídění raněných. V práci bude popsáno, co jsou to hromadné ztráty, kde všude se s nimi můžete setkat a jak se v takovýchto situacích zachovat. Dále bude práce obsahovat, jak při hromadných ztrátách správně třídit raněné tak, aby byl zajištěn co největší počet přeživších s co nejmenšími následky. Třídění bude popsáno především metodou START (simple triage and rapid transport jednoduché třídění a rychlý transport) z toho důvodu, že tento typ třídění používá většina záchranných služeb v České republice. Druhou částí práce bude dotazník, kde bude především zjištěno, zda se již záchranáři někdy setkali s hromadným neštěstím, případně jak v této situaci reagovali. cze
dc.format 69 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject hromadné ztráty cze
dc.subject mimořádné události cze
dc.subject třídění raněných cze
dc.subject traumacentrum cze
dc.subject záchranná služba cze
dc.subject START cze
dc.subject zdravotničtí pracovníci cze
dc.subject záchranáři cze
dc.subject mass casualties eng
dc.subject extraordinary event eng
dc.subject triage eng
dc.subject trama centre eng
dc.subject emergency medical service eng
dc.subject START eng
dc.subject medical staff eng
dc.subject paramedics eng
dc.title Hromadné ztráty a jejich specifika - třídění raněných cze
dc.title.alternative Mass Casualties and Their Specifics - Triage eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Plodr, Michal
dc.date.accepted 2017-06-22
dc.description.abstract-translated This paper deals with the topic of mass casualties and triage. The paper describes what mass casulaties are, where you can encounter them and how to act in such situations. Furthermore, the paper contains information about how to correctly perform triage so that the highest possible number of survivors with as small consequences and possible is ensured. Triage will be described particularly using the START (simple triage and rapid transport) method because this type of triage is used by most emergency medical service units in the Czech Republic. The second part of the paper is a questionnaire which will particularly inquire whether paramedics have ever experienced a mass disaster and, if so, how they reacted in such situation. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36595
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: dobře Hodnocení oponenta: nevyhověl Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak je rozdíl mezi mimořádnou událostí a hromadným neštěstím? 2. Jaký byl skutečný počet respondentů? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá cze
dc.identifier.stag 33458
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account